Borgregeling

Oeps een bal door het raam. Een tuinstoel waar de gast doorheen zakt. Of een deurtje wat afbreekt. Het overkomt iedereen. Dit gebeurd meestal niet express, maar het is wel vervelend. Als eigenaar of beheerder hoeft zich hierom geen zorgen te maken. Wij nemen het beheer en de verhuur van uw vakantiehuis zorgeloos uit handen. Daarom staat Welcome in Zeeland borg voor zijn gasten. Op basis van wederzijds vertrouwen gaan wij ervan uit dat wij redelijke schades op een redelijke wijze afhandelen. Hiervoor hebben we een aantal uitgangspunten. Deze leest u in dit reglement.

Wat is de borgregeling?

Zorgeloos verhuren. Wij regelen eventuele schade voor u. Het innen van een borg is niet geheel dekkend of zonder zorgen. Daarom hanteert Welcome in Zeeland een borgregeling.

 1. Welcome in Zeeland staat borg tot € 2.500,- per boeking

 2. Gasten betalen niets extra’s.

Hoe het proces eruit ziet:

 1. Wij constateren de schade aan uw vakantiewoning. Binnen 48 uur na vertrek van de gasten melden wij de schade aan de gast en eventueel aan u. Dit gebeurd schriftelijk met onderbouwing van foto’s. Eventueel gepaard met een offerte van de herstelwerkzaamheden. Het kan zijn dat wij u hiervoor vragen om een factuur of een vergelijkbaar document te overhandigen.

 2. Wij vragen de gast binnen vijf werkdagen om aansprakelijkheid voor de schade te erkennen.

 3. Nadat de hoogte van het schadebedrag is vastgesteld, verhalen wij dit al dan niet op de verzekering van de gast. Na ontvangst van het bedrag, keren wij dit aan u uit.

 4. Erkent de gast de schade niet? Dan gaan wij verder met u als eigenaar in gesprek over de toedracht.

Wat valt onder de dekking?

 1. Er geldt enkel dekking voor huurders van Welcome in Zeeland

 2. Er is dekking voor schade aan opstal, inboedel of zaken waarvan de huur of het gebruik ter beschikking is gesteld aan de huurders.

 3. De dekking komt te vervallen wanneer u zelf een borg of borg-machtiging van de gast vraagt.

 4. De schade tot € 2.500,- indien er geen verzekering is die hiervoor dekking geeft.

 5. Onder schade vallen geen gebruikssporen die ontstaan tijdens het verhuren van de accommodatie.

Wat wordt er uitgekeerd?

 1. De borgstelling is maximaal € 2.500 per boeking.

 2. Schades tot € 20 worden niet in behandeling genomen.

 3. Indien de schade hoger is dan de gestelde € 2.500, keren wij maximaal € 2.500,- uit.

 4. Er wordt uitgekeerd naar reparatiewaarde bij opstal of naar dagwaarde bij inboedel. Hierbij wordt minimaal 20% van de nieuwwaarde uitgekeerd. Voor de inboedel hanteren wij de volgende afschrijvingstermijnen:


 

Item

Bedrag

Afschrijvingstermijn

Meubelen

(bijv. bank, tafels, stoelen)

<  € 500,-

10 jaar

 

>  € 500,-

15 jaar

Huishoudelijke apparatuur

(bijv. wasmachine, stofzuiger, koffiezetapparaat)

<  € 500,-

8 jaar

 

> € 500,-

10 jaar

Elektrische apparatuur

(bijv. Televisie, computer, geluidsapparaten)

<  € 300,-

5 jaar

 

>  € 300,-

8 jaar

Buiten

(bijv. fietsen, tuinstoel, barbeque)

<  € 500,-

5 jaar

 

>  € 500,-

8 jaar

Overig

(bijv. servies , vloeren, gordijnen)

Door Welcome in Zeeland vast te stellen

 

De rechten die wij ons voorbehouden:

 1. De schade zelf vast te komen stellen.

 2. De hoogte van de uitkering vast te stellen of in bijzondere gevallen af te wijken van de gestelde afschrijvingstermijnen.

 3. De verzekering van de gast aan te spreken of de schade anderzijds te verhalen op de gast.

 4. Een eigenaar of beheerder zonder opgaaf van reden te royeren van de borgregeling. Een uitkering te weigeren wanneer het vermoeden van misbruik bestaat.

 5. De eigenaar of beheerder te verplichten aangifte te doen in geval van vandalisme.

 6. Reeds uitgekeerde schades terug te vorderen wanneer er een verzekering is die dekking biedt en de eigenaar of beheerder als begunstigde uitgekeerd wordt.

 7. Dit reglement eenzijdig te wijzigen.

 

Heeft u nog vragen?

Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij één van onze specialisten.

Welcome in Zeeland

info@welcomeinzeeland.com

+31-(0)118-236060